houmeopdehoogte
keurmerk

Werkhervatting (spoor 0-1-2)

Begeleiding gericht op werkhervatting (spoor 0-1) is primair gericht op duurzame re-integratie binnen de eigen organisatie en is altijd maatwerk. Mocht dit onmogelijk zijn dan ondersteun ik ook spoor 2 (zoeken naar werk buiten de eigen organisatie). In een intakegesprek inventariseer ik met werknemer en werkgever wat de mogelijkheden, wensen en wederzijdse verwachtingen zijn. Deze inventarisatie is de kapstok voor het maatwerk-traject dat volgt.

De input van werkgever en bedrijfsarts gebruik ik om samen met de werknemer een plan van aanpak te maken. In dit plan staan realistische doelen en wordt vastgelegd hoe ik werknemer en werkgever ondersteun bij het bereiken hiervan. Tijdens het traject worden regelmatig tussenevaluaties gepland waarin we met werkgever en werknemer (driegesprek) de voortgang evalueren. Wanneer het traject wordt afgerond zorg ik voor een eindrapport met een actieplan om de ingezette koers vast te houden.

Mijn offerte voor werkgever is altijd fixed price. Mochten er meer sessies dan geoffreerd nodig zijn dan komen die voor rekening van Proreflectie.

Doelgroep: Werkgever en werknemer.
Aantal gesprekken*: Intake, 8 coachgesprekken, 3 (tussen)evaluaties.
Richtprijs: Gemiddeld 1500 euro per traject (excl. BTW en reiskosten).

* Gemiddeld (exclusief spoor 2)