houmeopdehoogte
keurmerk

Kanker en een succesvolle terugkeer op de werkvloer

Uit onderzoek van Levenmetkanker blijkt dat weinig mensen bij de diagnose kanker informatie ontvangen over werk en werkhervatting. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat hier wel behoefte aan is. Hier moet aandacht voor komen, zodat de kans op een succesvolle terugkeer op de werkvloer wordt vergroot.

In september stond voor Doneer je ervaring een vragenlijst open over kwaliteit van zorg. 547 mensen vulden de vragenlijst in. Uit de resultaten blijkt onder andere dat 84% geen informatie heeft ontvangen rondom kanker en werk(hervatting). 65% geeft aan dit wel belangrijk te vinden.

Afspraken maken

“Al vlak na de diagnose moeten patiënten worden geïnformeerd over de mogelijkheden rondom werk,” zegt Laurence Maes van Levenmetkanker. “Mensen moeten de kans krijgen afspraken te maken met hun werkgever over hoe ze omgaan met werk tijdens hun ziekte. Ervaring leert ons dat de kans op een succesvolle terugkeer op de werkvloer veel groter is wanneer patiënten goede informatie hebben ontvangen en afspraken hebben gemaakt.”

Kies Gerust-gesprek

Levenmetkanker is gestart met het ontwikkelen van het Kies Gerust-gesprek waarbij de patiënt na de diagnose een gesprek met een zorgverlener in de eerste lijn (zoals de huisarts) wordt aangeboden. In dat gesprek kan de patiënt samen met zijn zorgverlener doorpraten over de impact van de diagnose en welke keuzes hij kan maken om invloed uit te oefenen op zijn kwaliteit van leven. Ook de gevolgen voor werk en de mogelijkheden voor werkhervatting kunnen in het Kies Gerust-gesprek aan bod komen.

https://www.kanker.nl/organisaties/levenmetkanker-beweging/4932-kanker-en-een-succesvolle-terugkeer-op-de-werkvloer