houmeopdehoogte
keurmerk

Aanpak

Samen met werknemer en werkgever inventariseer ik de mogelijkheden, wensen en wederzijdse verwachtingen. Deze inventarisatie is de kapstok voor het maatwerk-traject dat volgt. De input van werkgever en bedrijfsarts gebruik ik om samen met de werknemer een plan van aanpak te maken. In dit plan staan realistische doelen en wordt vastgelegd hoe ik werknemer en werkgever ondersteun bij het bereiken hiervan. Tijdens het gehele traject wordt het advies van de bedrijfsarts meegenomen.

Kort samengevat ziet het traject er als volgt uit:

  1. Intake: kennismaking en inventariseren van wensen, mogelijkheden en wederzijdse verwachtingen.
  2. Plan van Aanpak: vastleggen van doel, koers, acties, afspraken en doorlooptijden. In het plan staan realistische doelen, coach-thema’s en urenopbouwschema’s.
  3. Coachingstraject: 1-op-1 coaching van werknemer, regelmatige tussenevaluatie met werkgever en werknemer (driegesprek), voortgangsrapportage.
  4. Eindevaluatie: Wanneer het traject wordt afgerond zorg ik voor een eindrapport met een actieplan om de ingezette koers vast te houden.
  5. Nazorg: Verdere ondersteuning en advies na behoefte. Afspraak voor nazorggesprek op 3 maanden na eindevaluatie.