houmeopdehoogte
keurmerk

Werknemer & Kanker

Als je hoort dat je kanker hebt, staat je wereld op zijn kop. Hoe moet je hier mee omgaan? Hoe levensbedreigend is het? Hoe ziet mijn toekomst er uit? Er begint een periode waarin angst en onzekerheid op de voorgrond kunnen staan.

Zodra het beeld rondom je kanker helderder wordt ontstaat er ook weer wat meer ruimte om aan werk te denken. Hoe bespreek je je ziekte met je werkgever? En met je collega’s? Wat zijn de gevolgen voor je lichaam? Wat zijn de gevolgen van de behandeling? Wat zijn je rechten en plichten ? Heb je wel energie om te werken? Dat is zeker in het begin erg lastig in te schatten. Je weet nog niet wat je te wachten staat.

De diverse vormen van kanker, en ook de persoonlijke reacties hierop, verschillen sterk. Geen situatie is gelijk. Sommige werknemers geven er de voorkeur aan om door te blijven werken als hun omstandigheden dit toelaten. Anderen laten het werk voor korte of lange tijd buiten beeld om zich te richten op ziekte en herstel. Het maken van de juiste, bij jou passende keuzes, is in deze situatie niet makkelijk.