houmeopdehoogte
keurmerk

Aanpak

Ik coach werknemers aan huis, in mijn praktijk en op de werkvloer waarbij maatwerk centraal staat. Dit doe ik deels in 1-op-1 gesprekken (alleen met de werknemer) en deels in driegesprekken (met werknemer en manager). In de 1-op-1 gesprekken is er ruime aandacht voor praktische zaken zoals structuur in werk, urenopbouw en balans tussen herstel, prive en werk.

We staan eerst stil bij wat er allemaal rondom je ziekteproces is gebeurd. Daarna brengen we jouw wensen en behoeftes in relatie tot je werk in kaart en onderzoeken we welke mogelijkheden er met je ziekte zijn. Zo nodig wordt overlegd met werkgever en bedrijfsarts.

Na dit onderzoek maken we een plan van aanpak waarin doel, koers, acties en afspraken worden vastgelegd. We kijken hoe we kanker, je behandeling, het herstel en alle daarbij horende belemmeringen bespreekbaar kunnen maken met je werkgever en je collega’s. We brengen een duidelijke structuur aan waarbinnen plaats is voor overleg tussen jou en je leidinggevende. Er is speciale aandacht voor de lange termijn gevolgen van kanker (zoals vermoeidheid, geheugen- en concentratieproblemen) en de invloed daarvan op de werklast die je aan kunt.