houmeopdehoogte
keurmerk

Vertrouwelijkheid

Zonder veiligheid is coaching niet mogelijk. Je veilig voelen is een voorwaarde voor een goede coachingsrelatie. Tijdens coachgesprekken komen persoonlijke thema’s aan de orde. Deze thema’s kunnen alleen in een sfeer van veiligheid en vertrouwen worden besproken. Ik vind het belangrijk dat jij als werknemer op deze vertrouwelijkheid moet kunnen rekenen.

Omdat de coaching plaatsvindt binnen het kader van een werkhervatting is het van belang dat de werkgever in hoofdlijnen over het coachingstraject wordt geïnformeerd. Informatie van persoonlijke aard maakt daarvan dus geen onderdeel uit. In goed overleg zal ik met jou bepalen welke informatie naar de werkgever gaat.